Wat Kerst óók kan betekenen

Kerst is volgens onze voorouders een betekenisvolle periode die het vieren meer dan waard is. Engelse voorouders hebben er zelfs letterlijk voor gestreden (red. Kerst werd daar in 1647 enkele jaren verboden). De reden hiervoor lijkt buiten ons te liggen; natuurverschijnselen, goden. Wat kunnen wij daar dan mee? Wat valt er dan voor ons te vieren? Wat kan Kerst nu voor ons betekenen?

Kerst in universele spiritualiteit

Een van vele spirituele leerwegen waarin Kerst of het thema ‘verwelkomen van het licht’ wordt benoemd, is die van Een Cursus in Wonderen (ECIW of een Cursus). Het is een universele leerweg dus laat je niet afleiden door de Christelijke termen😉.

Een Cursus schrijft (T.15-XI) iets interessants:

“Het teken van Kerstmis is een ster, een licht in de duisternis. Zie het niet buiten jezelf, maar stralend in de Hemel van binnen, en neem het aan als het teken dat de tijd van Christus is gekomen. Hij komt en stelt geen eisen. Hij vraagt geen enkel offer, in welke vorm en van wie ook.”

Hiermee wordt het idee aangereikt dat Kerst, het goddelijke, zelfs de hemel, juist in ons is. In ons hart, onze ziel. Ideeën die in de gnostiek, het soefisme, de kabbala en andere spirituele stromingen al eeuwen worden bepleit. De Christus kun je dan lezen als ‘het heilige/eeuwige in jou’! Wauw!

Kerstmis is volgens een Cursus het eind van offers. En dus doet deze leerweg een oproep:

Geef deze Kerstmis de Heilige Geest alles wat jou pijn zou doen. Laat jezelf totaal genezen, opdat jij samen met Hem anderen mag genezen, en laten we samen onze bevrijding vieren door iedereen met ons te bevrijden.

Laat niets achter, want bevrijding is totaal, en wanneer jij die samen met mij hebt aanvaard, zul jij die samen met mij schenken.”

Een Cursus brengt hiermee het thema vergeving in Kerst. Dat klinkt als een boodschap van vrede! Dat associëren wij in het algemeen ook met Kerst, toch?!

Maar als we dan eerlijk zijn, hadden wij het dan over de vrede in onszelf?

Dan vertelt een Cursus ons nog wat meer over Kerstmis:

“De Vredevorst werd geboren om de voorwaarde voor liefde opnieuw te vestigen door te onderwijzen dat de communicatie ononderbroken blijft ook al is het lichaam vernietigd, mits je het lichaam niet als het noodzakelijk middel tot communicatie ziet.”

En brengt dan een boodschap van hoop, licht en liefde:

“Laat geen wanhoop de vreugde van Kerstmis verduisteren, want zonder vreugde heeft de tijd van Christus geen betekenis. Laten we gezamenlijk vrede vieren door van niemand een offer te eisen, want zo schenk jij mij de liefde die ik jou schenk. Wat kan meer vreugde geven dan te zien dat wij in niets zijn misdeeld? Dat is de boodschap van de tijd van Christus.”

En wat betekent dit voor jou?

Die vraag mag je zelf invulling geven. Ik nodig je van harte uit om Kerst te zien als de viering van jouw heiligheid, van de onschuldige, liefdevolle energie die jij bent. Je mag deze tijd opschonen wat jouw licht verduistert (hint; vergeving is een krachtig concreet hulpmiddel) en het licht verwelkomen. Hé dat hadden we al (eeuwen) eerder gehoord😉.

Heb je interesse in vergeving en kun je hiervoor handvatten gebruiken? Kijk dan vooral ook een bij mijn workshop Lichter leven óf neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Ik wens je een liefdevolle Kerst waarin je jouw heilige licht én dat van alle anderen kunt vieren.

Hartelijke Kerstgroet,

Désirée Rombouts

Kerst in een universeel en modern perspectief